The solubilization of hydrocarbon mixtures as one of the mechanisms of hydrophobic pollutants removal from soil - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The solubilization of hydrocarbon mixtures as one of the mechanisms of hydrophobic pollutants removal from soil

Abstrakt

Badano solubilizację mieszanin węglowodorów alifatycznych (dekanu, dodekanu, tetradekanu, heksadekanu) i aromatycznych (toluenu, o-xylenu) w roztworach micelarnych surfaktantów niejonowych - oksyetylenowanego alkoholu (Rokanol NL6) i alkilopoliglukozydów (Triton BG10, AG 6210). Najwyższą efektywność solubilizacji uzyskano dla Rokanolu NL6. Efektywność solubilizacji mieszaniny zależała od rozpuszczalności poszczególnych jej składników w roztworze. Najwyższą rozpuszczalność zaobserwowano dla węglowodorów aromatycznych (toluenu i ksylenu). Węglowodory aromatyczne z krótkim łańcuchem węglowym (dekan i dodekan) solubilizowały efektywniej niż węglowodory z długim łańcuchem (tetradekan i heksadekan). Obecność węglowodoru aromatycznego w mieszaninie skutkowała wzrostem rozpuszczalności bardziej hydrofobowych składników - węglowodorów alifatycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 18, strony 296 - 301,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Pastewski S., Kłosowska - Chomiczewska I.: The solubilization of hydrocarbon mixtures as one of the mechanisms of hydrophobic pollutants removal from soil// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 18., nr. nr 3A [suplement] (2009), s.296-301
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi