The spindle speed optimal control in modern milling operations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The spindle speed optimal control in modern milling operations.

Abstrakt

Praca dotyczy modeli obrabiarek ze sprzężeniem zwrotnym, w przypadku których istotne znaczenie mają drgania samowzbudne typu chatter. Opis układu drgającego przedstawiono w postaci dynamiki układu sterowanego, przy czym sygnałem sterującym jest chwilowa zmiana prędkości obrotowej wrzeciona. Rozważano frezowanie czołowe smukłym frezem trzpieniowym na pionowym cent rum frezarskim. Przedstawiono rezultaty przykładów symulacji komputerowych. Dotyczą one różnych programów zmiennej prędkości obrotowej. Zakres jej zmian uległ jednak wydatnemu zmniejszeniu, z korzyścią dla dynamiki napędu obrabiarki. Wszystkie przypadki potwierdziły praktyczne uzasadnienie proponowanej metody, ponieważ program zmiennej prędkości obrotowej jest możliwy do zrealizowania, zaś drgania chatter skutecznie zredukowano.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
ISCORMA-2. The Second International Symposium on Stability Control of Rotaring Machinery. strony 261 - 270
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kaliński K., Galewski M.: The spindle speed optimal control in modern milling operations. // ISCORMA-2. The Second International Symposium on Stability Control of Rotaring Machinery. / Warszawa: MAX MEDIA, 2003, s.261-270
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi