The structure of dimethylsulfoxide-solvated magnesium and calcium ions in solution and the solid state, and overview of the coordination chemistry of hydrated and solvated alkaline earth metal ions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The structure of dimethylsulfoxide-solvated magnesium and calcium ions in solution and the solid state, and overview of the coordination chemistry of hydrated and solvated alkaline earth metal ions

Abstrakt

Oznaczono strukturę w stanie stałym i ciekłym solwatowanych jonów magnezu i wapnia w dimetylosulfotlenku. Stwierdzono, ze jony te tworzą sześciokoordynacyjne solwaty ze średnią długością wiązań Mg-O i Ca-O 2.062(4) i 2.303(5)A. Przegląd literaturowy ukazał, że jony berylu i magnezu we wszystkich rozpuszczalnikach tworzą odpowiednio cztero- i sześciokoordynacyjne solwaty, podczas gdy jony wapnia i strontu istnieją jako ośmiokoordynacyjne hydraty i sześciokoordynacyjne solwaty w pozostałych organicznych rozpuszczalnikach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Ullstrom A., Warmińska D., Persson I.: The structure of dimethylsulfoxide-solvated magnesium and calcium ions in solution and the solid state, and overview of the coordination chemistry of hydrated and solvated alkaline earth metal ions// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi