The structure of Pb-PbO-SiO2 glass via molecular dynamics. Struktura szkła Pb-PbO-SiO2: symulacje dynamiczno-molekularne. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The structure of Pb-PbO-SiO2 glass via molecular dynamics. Struktura szkła Pb-PbO-SiO2: symulacje dynamiczno-molekularne.

Abstrakt

Praca poświęcona jest badaniom struktury blisko i średniozasięgowej częściowo zredukowanego szkła ołowiowo-krzemianowego o stechiometrii 1Pb1PbO1SiO2 uzyskanego na drodze symulacji dynamiczno-molekularnych. Otrzymane rezultaty porównamy z danymi otrzymanymi dla szkła niemodyfikowanego (2PbO1SiO2) i całkowicie zredukowanego (2Pb1SiO2).

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TASK Quarterly nr 7, strony 243 - 256,
ISSN: 1428-6394
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Rybicki J., Witkowska A., Bergmański G., Mancini G., Feliziani S.: The structure of Pb-PbO-SiO2 glass via molecular dynamics. Struktura szkła Pb-PbO-SiO2: symulacje dynamiczno-molekularne.// TASK Quarterly. -Vol. 7., nr. 2 (2003), s.243-256
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi