The template synthesis and complexation properties of the methoxypyrogal-lo[4]arene - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The template synthesis and complexation properties of the methoxypyrogal-lo[4]arene

Abstrakt

Zaprezentowano metodę syntezy templatowej MPA. Obserwowano kompleksowanie silnych akceptorów elektronów przez MPA. Analiza widm ESI-MS wykazała właściwości kompleksujące w stosunku do kationów metali alkalicznych. Właściwości jonoforowe związku badano w membranowych elektrodach jonoselektywnych.

Waldemar Iwanek, Mariusz Urbaniak, Maria Bocheńska. (2002). The template synthesis and complexation properties of the methoxypyrogal-lo[4]arene, 58, 2239-2243.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
TETRAHEDRON nr 58, strony 2239 - 2243,
ISSN: 0040-4020
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Iwanek W., Urbaniak M., Bocheńska M.: The template synthesis and complexation properties of the methoxypyrogal-lo[4]arene// TETRAHEDRON. -Vol. 58., (2002), s.2239-2243

wyświetlono 2 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi