THE USE OF ULTRAFAST GAS CHROMATOGRAPHY FOR CLASSIFICATION OF PLUM SPIRITS = SPOSÓB WYKORZYSTANIA ULTRASZYBKIEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO KLASYFIKACJI OKOWIT ŚLIWKOWYCH - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

THE USE OF ULTRAFAST GAS CHROMATOGRAPHY FOR CLASSIFICATION OF PLUM SPIRITS = SPOSÓB WYKORZYSTANIA ULTRASZYBKIEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO KLASYFIKACJI OKOWIT ŚLIWKOWYCH

Abstrakt

Stan środowiska ma znaczny wpływ na jakość upraw. W konsekwencji występowanie zanieczyszczeń w powietrzu ma istotny wpływ na jakość żywności. W skutek złego stanu powietrza zewnętrznego i wewnętrznego zmieniają się m.in. walory sensoryczne i zdrowotne niektórych produktów spożywczych. Z tego powodu należy nieustannie monitorować stan środowiska za pomocą m.in. nowoczesnej aparatury analitycznej jakim jest elektroniczny nos. W pracy przedstawione zostały wyniki badań dotyczące profili zapachowych okowit ze śliwek pochodzących z różnych krajów, za pomocą elektronicznego nosa wykorzystującego technologię ultraszybkiej chromatografii gazowej. Urządzenie to umożliwia porównywanie profilu frakcji lotnej, a także identyfikację jej składu. Do analizy danych wykorzystano następujące metody statystyczne: PCA, DFA oraz SIMCA. Dodatkowo w pracy zawarto zarys historyczny dotyczący powstania elektronicznego nosa, porównanie pracy elektronicznego nosa do zmysłu węchu oraz informacje na temat napoju spirytusowego nazywanego „okowitą”.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Ochrona powietrza w teorii i praktyce strony 215 - 225
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Śliwińska M., Wiśniewska P., Dymerski T., Gębicki J., Namieśnik J.: THE USE OF ULTRAFAST GAS CHROMATOGRAPHY FOR CLASSIFICATION OF PLUM SPIRITS = SPOSÓB WYKORZYSTANIA ULTRASZYBKIEJ CHROMATOGRAFII GAZOWEJ DO KLASYFIKACJI OKOWIT ŚLIWKOWYCH// W : Ochrona powietrza w teorii i praktyce/ ed. Jan Konieczyński Zabrze: Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu, 2014, s.215-225
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi