The uses of the pressuremeter test for the design of north transversal tunnel in Grenoble - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

The uses of the pressuremeter test for the design of north transversal tunnel in Grenoble

Abstrakt

Wyniki otrzymane z badań presjometrycznych wykorzystano do obliczeń statycznych za pomocą programu Extreme, którym wyznacza się wartość średnią X, odchylenie standardowe, wartość charakterystyczną Xk i rozkład teoretyczny każdego z parametrów. Obliczono wartość charakterystyczną kąta tarcia wewnętrznego dla każdego rodzaju gruntów z prawdopodobieństwem Alfa (równym 5%). Badano rozkłady: normalny, log normalny, wykładniczy, Weybulla, Gamma, Chi2, Studenta i Pareto, które sprawdzono badaniem Andersona-Darlinga. Przyjęto do projektu zmienność parametrów geotechnicznych uzyskanych z obliczeń statycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archives of Civil Engineering nr 52, strony 87 - 104,
ISSN: 1230-2945
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Chapeau C., Dembicki E., Kurek N., Marbach G., Monnet J.: The uses of the pressuremeter test for the design of north transversal tunnel in Grenoble// Archives of Civil Engineering. -Vol. 52., nr. iss. 1 (2006), s.87-104
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi