Theoretical and experimental assessment of parameters for the non-linear viscoelastic model of structural pounding - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical and experimental assessment of parameters for the non-linear viscoelastic model of structural pounding

Abstrakt

Zjawisko zderzeń pomiędzy sąsiednimi konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi jest w ostatnim czasie intensywnie badane z wykorzystaniem różnych modeli numerycznych siły zderzenia w czasie kontaktu. Wyniki badań eksperymentalnych pokazują, iż nieliniowy model lepko-sprężysty jest najdokładniejszy wśród modeli stosowanych do analizy. Model ten zdefiniowany jest poprzez dwa parametry: liczbę tłumienia zderzenia oraz parametr sztywności zderzenia. Jednym z celów niniejszego artykułu jest wyprowadzenie wzoru na zależność pomiędzy liczbą tłumienia zderzenia a współczynnikiem odbicia, który jest parametrem często stosowanym i opisywanym w literaturze. Kolejnym celem jest wyznaczenie zakresu wartości współczynników odbicia i parametrów sztywności zderzenia dla różnych materiałów budowlanych (stali, betonu, drewna i ceramiki) na podstawie wyników badań eksperymentalnych. Wyniki analizy pokazują szeroki zakres wartości parametrów nieliniowego modelu lepko-sprężystego zderzeń otrzymanych dla różnych wartości prędkości zderzenia oraz masy testowanych elementów. Zastosowanie tych wartości w symulacjach numerycznych prowadzi do zwiększenia dokładności uzyskiwanych wyników w analizie zjawiska zderzeń pomiędzy konstrukcjami budowlanymi podczas trzęsień ziemi.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Theoretical and Applied Mechanics nr 45, strony 931 - 942,
ISSN: 1429-2955
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Jankowski R.: Theoretical and experimental assessment of parameters for the non-linear viscoelastic model of structural pounding// Journal of Theoretical and Applied Mechanics. -Vol. 45., nr. nr 4 (2007), s.931-942
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi