Theoretical and numerical analysis of free vibration of liquid-filled tanks - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical and numerical analysis of free vibration of liquid-filled tanks

Abstrakt

W pracy rozpatrywano drgania giętne belki o stałym przekroju prostokątnym wypełnionej cieczą idealną. Częstości drgań własnych i formy drgań belki wyznacza się z nieskończonych układów równań algebraicznych (30) i (54). Rozwiązania przedstawiono na wykresach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Trębacki K.: Theoretical and numerical analysis of free vibration of liquid-filled tanks// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi