Theoretical Auger and photoionization studies for open shell atoms andions. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical Auger and photoionization studies for open shell atoms andions.

Abstrakt

Wykorzystano program komputerowy RATIP do badań własności atomów i jonów o dowolnej konfiguracji. Położono nacisk na obliczenia szeregu własności elektronów Augera i fotojonizacji, aby dokonać porównań z ostatnio wykonywanymi doświadczeniami.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS nr 205, strony 93 - 98,
ISSN: 0168-583X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Fritzsche S., Aksela H., Dong C., Heinasmaki S., Sienkiewicz J.: Theoretical Auger and photoionization studies for open shell atoms andions. // NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS. -Vol. 205., (2003), s.93-98
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi