Theoretical calculation of pKas of phosphoric (V) acidin the polarisable continuum and cluster-continuum models - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical calculation of pKas of phosphoric (V) acidin the polarisable continuum and cluster-continuum models

Abstrakt

W pracy oceniono dokładność modelu polaryzowalnego kontinuum (PCM) i mieszanego modelu klaster-kontinuum do przewidywania wartości trzech kolejnych stałych dysocjacji kwasu fosforowego (V). Obliczenia PCM na poziomie MP2/6-31+G(d,p) odtwarzają wartość pierwszego pKa z rozsądną niepewnością, jednak wartości kolejnych pKa obarczone są bardzo dużym błędem, nawet po podniesieniu poziomu teorii do metody zespolonej G3B3. Dopiero obliczenia na tym samym poziomie MP2, ale w modelu klaster-kontinuum pozwalają zadowalająco przewidzieć trzy wartości pKa H3PO4. Ilość niezbędnych cząsteczek wody solwatacyjnej zależy od siły polaryzacyjnej i rośnie z wartością ładunku anionu fosforanowego. Otrzymane wyniki wskazują na przydatność podejścia klaster-kontinuum w przewidywania wartości pKa wieloprotonowych kwasów nieorganicznych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE nr 924-926, strony 170 - 174,
ISSN: 0022-2860
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Śmiechowski M.: Theoretical calculation of pKas of phosphoric (V) acidin the polarisable continuum and cluster-continuum models// JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE. -Vol. 924-926, (2009), s.170-174
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi