Theoretical investigations into flows in rotor blade shroud clearance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical investigations into flows in rotor blade shroud clearance

Abstrakt

Przedstawiono wyniki obliczeń programem Fluent przepływów w uszczelnieniu nadbandażowym stopnia turbinowego przy różnym mimośrodowym położeniu osi wirnika względem osi korpusu. Wyznaczone numerycznie rozkłady ciśnienia w uszczelnieniu i generowane tam siły aerodynamiczne porównano z rezultatem badań przeprowadzonych na powietrznej turbinie modelowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery nr 113, strony 249 - 262,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kosowski K., Stępień R.: Theoretical investigations into flows in rotor blade shroud clearance// Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -Vol. 113., (2003), s.249-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi