Theoretical pKa prediction of O-phosphoserine in aqueous solution - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Theoretical pKa prediction of O-phosphoserine in aqueous solution

Abstrakt

Sprawdzono zdolność modelu polaryzowalnego kontinuum (PCM) do przewidywania wartości pKa w roztworze wodnym dla O-fosfoseryny (P-Ser). Obliczenia przeprowadzono w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT) przy użyciu funkcjonałów B3LYP i M06-2X oraz baz 6-31+G(d) and 6-31+G(d,p). Obliczenia na poziomie B3LYP/6-31+G(d,p) przy użyciu modelu solwatacji SMD zapewniają doskonałą zgodność z doświadczeniem, pod warunkiem uwzględnienia w sposób jawny co najmniej 4 cząsteczek wody hydratacyjnej. Konwersja neutralnej P-Ser w roztworze wodnym w formę jonu obojnaczego jest procesem niezwykle szybkim. Energie swobodne aktywacji obliczone w podobny sposób jak pKa są bardzo niskie a wartość energii swobodnej reakcji sugeruje całkowite zajście przemiany P-Ser w formę obojnaczą.

Cytowania

  • 2 2

    CrossRef

  • 2 4

    Web of Science

  • 2 7

    Scopus

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMICAL PHYSICS LETTERS nr 501, strony 123 - 129,
ISSN: 0009-2614
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Śmiechowski M.: Theoretical pKa prediction of O-phosphoserine in aqueous solution// CHEMICAL PHYSICS LETTERS. -Vol. 501, (2010), s.123-129
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.cplett.2010.10.063
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 20 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi