Thermal imaging of skin burns. 9th European Congress of Thermology. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermal imaging of skin burns. 9th European Congress of Thermology.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Thermology International nr 13, strony 79 - 79,
ISSN: 1560-604X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Renkielska A., Kaczmarek M., Karmoliński A., Stojek W., Nowakowski A., Gruziński J.: Thermal imaging of skin burns. 9th European Congress of Thermology.// Thermology International. -Vol. 13., nr. 2 (2003), s.79-79
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi