Thermal lenses caused by any acoustic source. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermal lenses caused by any acoustic source.

Abstrakt

Nieliniowe straty energii fali akustycznej doprowadzają do powstania obszarów ogrzanych, to znaczy obszarów o innej prędkości fali akustycznej niż pozostała przestrzeń. Soczewki termiczne wywoływane przez propagację fal akustycznych okresowych i nieokresowych są rozpatrywane. Przedstawiono ilustrację obliczeń numerycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
HYDROACOUSTICS nr 6, strony 171 - 176,
ISSN: 1642-1817
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Perelomova A.: Thermal lenses caused by any acoustic source. // HYDROACOUSTICS. -Vol. 6., (2003), s.171-176
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi