Thermal properties of polyurethanes synthesized using waste polyurethane foam glycolysates - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermal properties of polyurethanes synthesized using waste polyurethane foam glycolysates

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki analizy termicznej (DMTA i TG-FTIR) glikolizatów i otrzymanych z nich poliuretanów. Glikolizaty uzyskiwano w reakcji odpadowej pianki poliuretanowej z 1,6 heksametylenodiolem (HDO) przy różnym stosunku masowym pianki do HDO (1:1 - 10:1). Poliuretany syntezowano metodą dwuetapową z prepolimeru (diizocyjanian MDI + glikolizat), który przedłużano handlowym małocząsteczkowym glikolem.

Cytowania

  • 3 7

    CrossRef

  • 4 0

    Web of Science

  • 4 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY nr 88, strony 437 - 440,
ISSN: 1388-6150
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Datta J., Rohn M.: Thermal properties of polyurethanes synthesized using waste polyurethane foam glycolysates// JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY. -Vol. 88., nr. nr 2 (2007), s.437-440
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1007/s10973-006-8041-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi