Thermal Stability of Multicomponent Layers Created with the Hybrid Method on Aluminium Base - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermal Stability of Multicomponent Layers Created with the Hybrid Method on Aluminium Base

Abstrakt

W pracy przedstawiono skład fazowy, mikrostrukturę oraz graficzny i matematyczny opis kinetyki utleniania wieloskładnikowych warstw powierzchniowych wytworzonych na aluminiowym podłożu.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Serbiński W.: Thermal Stability of Multicomponent Layers Created with the Hybrid Method on Aluminium Base// Solid State Phenomena.. -Vol. 72., (2010), s.59-62
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi