Thermochromic liquid crystals applied for heat transfer research - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermochromic liquid crystals applied for heat transfer research

Abstrakt

Autorzy opisali własne wieloletnie doświadczenia z badań wymiany ciepła, w których wykorzystali termochromatyczne ciekłe kryształy. Obejmowały one badania przepływów w kanałach o różnorakiej konfiguracji, badania w przestrzeniach zamkniętych oraz podczas zmiany stanu skupienia badanego płynu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
OPTO-ELECTRONICS REVIEW nr 10, wydanie 1, strony 1 - 10,
ISSN: 1230-3402
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Stąsiek J., Kowalewski T.: Thermochromic liquid crystals applied for heat transfer research// OPTO-ELECTRONICS REVIEW. -Vol. 10., iss. 1 (2002), s.1-10
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi