Thermodynamically consistent gradient theory of damage coupled with gradient plasticity - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermodynamically consistent gradient theory of damage coupled with gradient plasticity

Abstrakt

Przedstawiono termodynamicznie zgodną teorię plastycznego zniszczenia w zakresie mechaniki Newtona-Eshelbego. Poza klasycznymi równaniami ruchu w przestrzeni fizycznej sformułowano dynamiczne równania równowagi sił powiązanych z defektami w przestrzeni materialnej oraz pierwsze i drugie prawo termodynamiki w przestrzeni fizycznej i materialnej. Ogólne równania konstytutywne przyjęto jako funkcję gradientu deformacji, jego składników plastycznych i zniszczeniowych oraz ich przyrostów. Określono niezmienniczą i termodynamicznie dopuszczalną postać równań konstytutywnych. Przedstawiono przykłady wykorzystania zaproponowanych związków w obliczeniach numerycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Stumpf H., Makowski J., Górski J., Hackl K.: Thermodynamically consistent gradient theory of damage coupled with gradient plasticity// / : , 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi