Thermodynamics of micellization of imidazolium ionic liquids in aqueous solutions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Thermodynamics of micellization of imidazolium ionic liquids in aqueous solutions

Abstrakt

Podobieństwo pomiędzy strukturami niektórych cieczy jonowych, a surfaktamtami jonowymi wskazuje na możliwość wykazywania, przez te związki, tendencji do agregacji i adsorpcji na powierzchniach międzyfazowych. Mierząc w różnych temperaturach przewodnictwo elektryczne w funkcji stężenia oznaczono temperaturę Kraffta i zależność temperaturową krytycznego stężenia micelizacji (CMC) dla czterech, różniących się długościami łańcucha, imidazoliowych cieczy jonowych. Termodynamiczne parametry tworzenia się miceli dostarczają cennych informacji o przyczynach inicjacji procesu micelizacji. Parametry tych związków zostały wyznaczone ze stopnia jonizacji i CMC. Parametry termodynamiczne zostały skorelowane z wartościami eksperymentalnymi uzyskanymi przy użyciu izotermalnej kalorymetrii miareczkowej (ITC). Stwierdzono, że imidazoliowe ciecze jonowe o długim łańcuchu wykazują podobną charakterystykę termodynamiczną do surfaktantów kationowych, jednakże temperatura Krafta okazała się być niższa niż dla surfaktantów kationowych o podobnej długości łańcucha.

Cytowania

  • 1 4 9

    CrossRef

  • 1 4 6

    Web of Science

  • 1 5 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE nr 336, strony 111 - 116,
ISSN: 0021-9797
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Łuczak J., Jungnickel C., Joskowska M., Thőming J., Hupka J.: Thermodynamics of micellization of imidazolium ionic liquids in aqueous solutions// JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE. -Vol. 336, nr. iss. 1 (2009), s.111-116
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.jcis.2009.03.017
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi