Third sector characteristics and importance - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Third sector characteristics and importance

Abstrakt

This article aims to present a brief overview of existing definitions and specific characteristics of the third sector. It also highlights the basic functions of NGOs as an important institutional and organizational actor in the global political and economic landscape.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka nr 3, strony 31 - 41,
ISSN: 2084-6495
Język:
angielski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Popowska M., Łuński M.: Third sector characteristics and importance// Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka. -Vol. 3., (2014), s.31-41
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi