Threats to Rural Landscape and Its Protection in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Threats to Rural Landscape and Its Protection in Poland

Abstrakt

The article describes the premises and conditions for the implementation of a pro-landscape spatial policy in rural areas in Poland. It presents the erosion of spatial order in a large part of the country’s territory. Firstly, the state of protection of the rural landscape and the legal aspects of shaping the space of rural areas are described. Secondly, the location is depicted, and the main physiognomic and environmental threats in the rural areas are discussed. It is then questioned whether the statutory regulations that have been introduced into the spatial planning system and adapt the Polish law to the requirements of the European Landscape Convention will stop the degradation of the landscape. Deep systemic changes are needed, as they will lead to the involvement of public policy in shaping the landscape and the introduction of tools and procedures for the management of visual landscape resources. They would constitute a convenient space for mediation in the relations between actors operating in space and an open knowledge laboratory of the environment, which would be useful in the participatory planning process. The presented arguments and conclusions result from the review and analysis of research results, which are mainly in the field of landscape protection and rural area management.

Cytowania

 • 5

  CrossRef

 • 5

  Web of Science

 • 5

  Scopus

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacja w in. zagranicznym czasopiśmie naukowym (tylko język obcy)
Opublikowano w:
Environments nr 5, wydanie 10, strony 1 - 16,
ISSN: 2076-3298
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Górka A.. Threats to Rural Landscape and Its Protection in Poland. Environments, 2018, Vol. 5, iss. 10, s.1-16
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3390/environments5100109
Bibliografia: test
 1. Population. Condition, Structure and Natural Movement in the Territorial Profile in 2017. Central Statistical Office: Warsaw, Poland, 2017. Available online: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc /ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-stan-w-dniu-31-xii, 6,23.html (accessed on 10 May 2018). otwiera się w nowej karcie
 2. Bański, J. Polish Coutryside in a 2050 Perspective. Rural Studies, t. 33; PTG; PAN IGiPZ: Warszawa, Poland, 2013. Available online: http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/docmetadata?id=33921&from=publication (accessed on 11 May 2018).
 3. Population Forecast for 2014-2050. Available online: https://stat.gov.pl/files/gfx/.../pl/.../prognoza_lud nosci_na_lata____2014_-_2050.pgf (accessed on 2 May 2018). otwiera się w nowej karcie
 4. Wilkin, J.; Nurzyńska, I. (Eds.) Polish Counryside 2018. The Report on Coutryside Condition (Polska Wieś 2018. Raport o Stanie Wsi), 1st ed.; Scientific Publishers Scholar: Warsaw, Poland, 2018; ISBN 978-983-7383-953-3. Available online: http://www.fdpa.org.pl/uploads/downloader/Wies2018.pdf (accessed on 26 June 2018).
 5. Kowalewski, A.; Markowski, T.;Śleszyński, P. (Eds.) Studies of the Spatial Development Committee of the Country Polish Academy of Sciences No. 182; Studies on Spatial Chaos Vol. II. Costs of Spatial Chaos; Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: Warsaw, Poland, 2018; ISSN 0079-3493. Available online: http://journals.pan.pl/dlibra/journal/123401 (accessed on 26 June 2018).
 6. Hałasiewicz, A. Rural Development in the Context of Spatial Diversity in Poland and Building Territorial Cohesion of the Country (Rozwój Obszarów Wiejskich w Kontekście Zróżnicowań Przestrzennych w Polscei Budowania Spójności Terytorialnej Kraju); MRR: Warszawa, Poland; Ministry of Agricultural Development: Warsaw, Poland, 2011. Available online: http://www.mrr.pl/rozwoj_regionalny/Ewolucja_i_analizy/Raporty_o_rozwoju/ Raporty_krajowe/Documents/Ekspertyza_Rozwoj_%20obszarow_wiejskich_09082011.pdf (accessed on 30 January 2013). otwiera się w nowej karcie
 7. Heffner, K. Space as a Determinant of Rural Development in Poland. Countrys. Agric. 2015, 2, 83-101. Available online: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/dir_upload/photo/552694791a9d165a36793dd62e 27.pdf (accessed on 22 May 2016).
 8. Kowalewski, A.; Mordasewicz, J.; Osiatyński, J.; Regulski, J.; Stępień, J.;Śleszyński, P. Report about Economic Losses and Social Costs of Uncontrolled Urbanization in Poland-Working Project on Manuscript Rights Version of 1 October 2013 (Raport o Ekonomicznych Stratach i Społecznych Kosztach Niekontrolowanej Urbanizacji w Polsce). Unpublished. Available online: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploa ds/2014/07/Raport-Ekonomiczny-29.10.2013-calosc.pdf (accessed on 16 August 2015).
 9. Kistowski, M. Problems of Sustainable Development of Rural Areas-Between Flourishing, Periferisation and Degradation. In How to Ensure Sustainable Development of Open Areas? 1st ed.; Kamieniecka, J., Jacki, F., Wójcik, B., Eds.; Instytut na rzecz Ekorozwoju: Warsaw, Poland, 2009; pp. 6-17, ISBN 978-983-7556-216-3. Available online: http://www.kgfiks.oig.ug.edu.pl/mk/kistowski_b_3_7.pdf (accessed on 10 February 2011).
 10. Górka, A. Local Development Strategies in Shaping Rural Landscape. In Contemporary Rural Landscapes, 1st ed.; Cielątkowska, R., Poczobut, J., Eds.; University of Environmental Management in Tuchola: Tuchola, Poland, 2011; pp. 65-71, ISBN 978-83-924457-6-0.
 11. Leder, A. Prześniona Rewolucja.Ćwiczenia z Logiki Historycznej, 1st ed.; Publishing House of Krytyka Polityczna: Warsaw, Poland, 2013; ISBN 9788363855611.
 12. Król, M. Byliśmy Głupi, 1st ed.; Czerwone&Czarne Publishing House: Warsaw, Poland, 2015; ISBN 9788377001929.
 13. The Constitution of the Republic of Poland Art. 5. Available online: www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski /kon1.htm (accessed on 26 January 2017). otwiera się w nowej karcie
 14. Assmann, A. Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives, 1st ed.; Cambridge University Press: New York, NY, USA, 2011; ISBN 978-0-521-16587-7.
 15. Halbwachs, M. On Collective Memory, 1st ed.; Polish Scientific Publishing PWN: Warsaw, Poland, 2008; ISBN 9788301155117.
 16. Wilkin, J. On the Need and Principles of Creating a Vision for the Development of the Polish Countryside (O Potrzebie i Zasadach Tworzenia Wizji Rozwoju Polskiej Wsi). In Polish Countryside 2025. Vision of Development (Polska Wieś 2025. Wizja Rozwoju), 1st ed.; Wilkin, J., Ed.; Fundusz Współpracy: Warszawa, Poland, 2005;
 17. Górka, A. Rural Landscape as Collective Project (Krajobraz WiejskiJako Projekt Zbiorowy). Studia Obszarów Wiejskich, No 48; Determinants of Rural Renewal and Revitalization Processes in Poland (Uwarunkowania Procesów Odnowy i Rewitalizacji Wsi w Polsce); PAN IGiPZ; PTG: Warszawa, Poland, 2017; pp. 21-30, ISSN 1642-4689. Available online: http://rcin.org.pl/Content/65998/WA51_85006_r2017-t48_SOW-Gorka.pdf (accessed on 24 September 2018).
 18. Górka, A. About Useful Vision of the Village (O Użytecznej Wizji Wsi). In In the Countryside, or Where? Architecture. Environment. Society. Economics of the Contemporary Village. Region. City. Village. (Na Wsi, Czyli Gdzie? Architektura.Środowisko. Społeczeństwo. Ekonomia Współczesnej Wsi. Region. Miasto. Wieś), 1st ed.; Gasidło, K., Twardoch, A., Eds.; The Silesian Technical University Publishing House: Gliwice, Poland, 2017; otwiera się w nowej karcie
 19. De Certeau, M. The Practice of Everyday Life, 1st ed.; Jagiellonian University Press: Cracow, Poland, 2008; ISBN 978-983-233-2597-0.
 20. Sztompka, P. Social Capital. Theory of Interpersonal Space (Kapitał Społeczny. Teoria Przestrzeni Międzyludzkiej), 1st ed.; Znak Publishing House: Cracow, Poland, 2016; pp. 279-331, ISBN 978-983-240-3460-4.
 21. Nacher, A. Lacating Media: The Hidden Life of Images (Media Lokacyjne: UkryteŻycie Obrazów), 1st ed.; Jagiellonian University Press: Cracow, Poland, 2016; ISBN 978-983-233-4074-4.
 22. Różak, J. Energy policy in the context of the New Public Management. Proposals for Poland. Ann. Univ. Mariae Curie Sklodowska 2011, 18, 37-51. Available online: https://www.researchgate.net/publication/26986 8757_Energy_policy_in_the_context_of_the_New_Public_Management_Proposals_for_Poland (accessed on 25 April 2018). [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 23. Wagner, A. Media energy discourse as an object of sociological reflection (Medialny dyskurs energetyczny jako przedmiot refleksji socjologicznej). In Visible and Invisible: Atom, Shale, Wind in Media Discourses around the Energy Sector (Widocznei Niewidoczne: Atom, Łupki, Wiatr w Dyskursach Medialnych Wokół Energetyki), 1st ed.; Wagner, A., Ed.; Jagiellonian University Press: Cracow, Poland, 2016; pp. 11-28. ISBN 978-983-233-4115-4. otwiera się w nowej karcie
 24. Wojciechowski, K.H. Pro-Landcsape Tools of Planning in France, Belgium, Spain and Portugal (Pro-Krajobrazowe Instrumenty Planistyczne We Francji, Belgii, Hiszpanii i Portugalii). Tech. J. Archit. 2008, 171-179. Available online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/search&query=Wojciechowski%20Krzysztof& termId=1,2,7 (accessed on 8 July 2018).
 25. Tetlow, R.J.; Sheppard, S.R.J. Visual Unit Analysis: A Descriptive Approach to Landscape Assessment. In Proceedings of the Our National Landscape: A Conference on Applied Techniques for Analysis and Management of the Visual Resource, Incline Village, NV, USA, 23-25 April 1979;
 26. Elsner, G.H., Smardon, R.C., Eds.; Gen. Tech. Rep. PSW-GTR-35; Pacific Southwest Forest and Range Exp. Stn., Forest Service. U.S. Department of Agriculture: Incline Village, NV, USA, 1979; pp. 117-124. Available online: https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/27565 (accessed on 14 August 2018).
 27. Fairhirst, K. Visual Landscape System for Planning and Managing Aesthetic Resource; Cumulative Environmental Management Associations: Fort McMurray, AB, Canada, 2002; Available online: http://library.cemaonline.c a/ckan/dataset/2002-0008 (accessed on 16 August 2018). otwiera się w nowej karcie
 28. Visual Landscape Planning in Western Australia. A Manual for Evaluation, Assessment, Siting and Design; Western Australian Planning Commission, Albert Facey House: Pert, Australia, 2007; ISBN 0-7309-9637-9. Available online: https://www.planning.wa.gov.au/publications/1205.aspx (accessed on 15 August 2018). otwiera się w nowej karcie
 29. Orzechowska-Szajda, I. Landscape Protection Systems in Environmental Impact Assessments in Different Countries. Methodological Approach. Similarities and Differences (Systemy Ochrony Krajobrazu w Ocenach Oddziaływania naŚrodowisko w Różnych Krajach. Ujęcie Metodologiczne. Podobieństwa i różnice). Proceedings 20.04.2018, Project of Provincial Environmental Protection and Water Management Fund in Gdansk No. RV-4/2018: Landscape Protection in Environmental Impact Assessments in the Light of Contemporary Legal and Methodological Conditions (Ochrona Krajobrazu w Ocenach Oddziaływania naŚrodowisko wŚwietle Współczesnych Uwarunkowań Prawno-Metodologicznych).
 30. European Landscape Character Areas. Typologies, Cartography and Indicators for the Assessment of Sustainable Landscapes, Final Project Report Project: FP5 EU Accompanying Measure Contract: ELCAI-EVK2-CT-2002-80021, Co-Ordinator: Wascher, D. Available online: www.library.wur.nl/WebQuery/ wurpubs/fulltext/1778 (accessed on 3 February 2018). otwiera się w nowej karcie
 31. Majchrowska, A. Systematisation of Landscapes in Selected European Countries (Systematyzacja Krajobrazów w Wybranych Krajach Europejskich). Probl. Landsc. Ecol. 2008, 127-134. Available online: http://www.paek.ukw.edu.pl/wydaw/vol20/majchrowska_systematyzacja_krajobrazow.pdf (accessed on 10 July 2018).
 32. Swanwick, C. Landscape Character Assessment: Guidance for England and Scotland; Countryside Agency, Scottish Natural Heritage: Cheltenham/Edinburgh, UK, 2002. Available online: http://www.snh.org.uk/pdfs/publ ications/LCA/LCA.pdf (accessed on 24 April 2018).
 33. Bishop, K.; Phillips, A. (Eds.) Countryside Planning: New Approaches to Management and Conservation; otwiera się w nowej karcie
 34. Routledge: London, UK, 2012; pp. 109-122, ISBN 1136568697. otwiera się w nowej karcie
 35. Chmielewski, T.J.;Śleszyński, P.; Chmielewski, S.Z.; Kułak, A. Aesthetic Costs of Spatial Chaos (Estetyczne Koszty Chaosu Przestrzennego); Studies of the Spatial Development Committee of the Country Polish Academy of Sciences 2018 No 182, Studies on Spatial Chaos Vol. II. Costs of Spatial Chaos;
 36. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: Warsaw, Poland, 2018; pp. 365-403. Available online: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/123415/edition/107644/content (accessed on 26 June 2018). otwiera się w nowej karcie
 37. Lipińska, B. Protection of Cultural Heritage: Landscape Approach (Ochrona Dziedzictwa Kulturowego: Ujęcie Krajobrazowe), 1st ed.; Department of Gdańsk University of Technology: Gdańsk, Poland, 2011;
 38. Raszeja, E. Landscape Protection in the Process of Rural Areas Transformation (Ochrona Krajobrazu w Procesie Przekształceń Obszarów Wiejskich), 1st ed.; Publishing House of Poznań University of Life Science: Poznań, Poland, 2013; ISBN 978-983-7160-820-9.
 39. Niedźwiecka-Filipiak, I. Distinctions of the Landscape and Architecture of the Villages of South-Western Poland (Wyróżniki Krajobrazu i Architektury wsi Polski Południowo-Zachodniej), 1st ed.; Publishin House of the University of Life Sciences in Wrocław: Wrocław, Poland, 2009; ISBN 978-83-60574-71-3. Available online: https://fbc.pionier.net.pl/details/nnf9pX5 (accessed on 1 May 2018).
 40. Kistowski, M.; Lipińska, B.; Korwel-Lejkowska, B. Values, Threats and Proposals for the Protection of Landscape Resources of the Pomeranian Voivodeship. Part 2. (Walory, Zagrożenia i Propozycje Ochrony Zasobów Krajobrazowych Województwa Pomorskiego); Project of the Pomeranian Voivodeship Government No. UM/DRRP/114/05/D;
 41. The Pomeranian Voivodeship Government: Gdańsk, Poland, 2005; Available online: http://www.kgfiks.oig. ug.edu.pl/mk/kistowski_lipinska_korwel_b_4_9.pdf (accessed on 16 August 2018).
 42. Górka, A.; Lipińska, B.; Rayss, J. Guide of Landscaping for Pomerania. Vol. I. Landscapes of the Vistula Valley and Delta (Przewodnik Kształtowania Pomorskich Krajobrazów. Cz. I. Krajobrazy Doliny i Delty Wisły), 1st ed.; Pomeranian Marshal Office: Gdańsk, Poland, 2012. Available online: https://www.researchgate.net/profil e/Joanna_Rayss/publication/265422041 (accessed on 17 August 2018).
 43. Górka, A.; Rayss, J. Guide of Landscaping for Pomerania. Vol. II. Seaside Landscapes (Przewodnik Kształtowania Pomorskich Krajobrazów. Cz. II. Krajobrazy Nadmorskie), 1st ed.; Pomeranian Marshal Office: Gdańsk, Poland, 2012. Available online: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Rayss/publication/265422217 (accessed on 17 August 2018).
 44. Górka, A. Threats to the Rural Landscape in Spatial-Physiognomic Terms (Zagrożenia Krajobrazu Wiejskiego w Ujęciu Przestrzenno-Fizjonomicznym). Proceedings 20.04.2018, Project of Provincial Environmental Protection and Water Management Fund in Gdansk No. RV-4/2018: Landscape Protection in Environmental Impact Assessments in the Light of Contemporary Legal and Methodological Conditions (Ochrona Krajobrazu w Ocenach Oddziaływania naŚrodowisko wŚwietle Współczesnych Uwarunkowań Prawno-Metodologicznych). Available online: https://arch.pg.edu.pl/ochrona-krajobrazu-w-ocenac h-oddzialywania-na-srodowisko-w-swietle-wspolczesnych-uwarunkowan-prawno-metodologicznych (accessed on 25 May 2018).
 45. Chmielewski, T.J.; Chmielewski, S.Z.; Kułak, A. The Influence of Spatial Disorder on Landscape Ecological Systems (Wpływ Bezładu Przestrzennego na Krajobrazowe Systemy Ekologiczne). Studies of the Spatial Development Committee of the Country Polish Academy of Sciences 2018, No. 182, Studies on Spatial Chaos Vol. II. Costs of Spatial Chaos;
 46. Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju: Warsaw, Poland, 2018; otwiera się w nowej karcie
 47. Myczkowski, Z. Landscape as the Expression of Identity in Selected Areas under Protection in Poland (Krajobraz Wyrazem Tożsamości w Wybranych Obszarach Chronionych w Polsce), 2nd ed.; Monographs of Cracov University of Technology, Architecture Series 2003, No. 285; Cracov University of Technoloy: Cracov, Poland, 2003; ISSN 0860-097X.
 48. Mika, M. Tourism as a Factor in the Transformation of the Natural Environment-The State of Research (Turystyka Jako Czynnik PrzemianŚrodowiska Przyrodniczego-Stan Badań). Prace i Studia Geograficzne (Jagiellonian University) 2000, 73-98. Available online: http://www.pg.geo.uj.edu.pl/documents/3189230/4 676052/2000_106_73-98.pdf/c06cee5d-f4cc-425f-be55-c1b5141e143d (accessed on 10 August 2018). otwiera się w nowej karcie
 49. The Act on Nature Conservation of 16 April 2004. Available online: http://www.prawo.sejm.gov.pl/isap.n sf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920880 (accessed on 15 April 2018). otwiera się w nowej karcie
 50. The Act on the Protection of Monuments and the Care of Monuments of 23 July 2003. Available online: www.isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20031621568&type=3 (accessed on 15 April 2018). otwiera się w nowej karcie
 51. The Act on Spatial Development of 27 March 2003. Available online: www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc Details.xsp?id=WDU20030800717 (accessed on 15 April 2018). otwiera się w nowej karcie
 52. Prus, B. Local Planning in Poland-Comparative Study. Infrastructure and Ecology of Rural Areas 2012, 2/II. pp. 123-135. Available online: http://www.infraeco.pl/pl/art/a_16825.htm (accessed on 20 April 2018). otwiera się w nowej karcie
 53. Böhm, A. Effectiveness of Legal Instruments Existing in Poland. Tech. J. Archit. 2008, 105, 137-146. Available online: http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDetails&rId=829 (accessed on 20 April 2018).
 54. European Landscape Convention. Available online: https://rm.coe.int/1680080621/ (accessed on 5 March 2010). otwiera się w nowej karcie
 55. Act on Amendment of Certain Acts Regarding the Enhancement of Landscape Protection Tools of 24 April 2015. Available online: www.prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000774 (accessed on 15 April 2018). otwiera się w nowej karcie
 56. Solon, J.; Plit, J.; Kistowski, M.; Milewski, P. (Eds.) Methodology of Landscape Identification and Assessment. PAN IGiPZK: 5 December 2014 Version. Available online: http://www.gdos.gov.pl/metodyka-identyfikacji -i-oceny-krajobrazu (accessed on 20 January 2018).
 57. Niedźwiecka-Filipiak, I.; Ozimek, P.; Akincza, M.; Kochel, L.; Krug, D.; Sobota, M.; Tokarczyk-Dorociak, K. Recommendations in the field of landscape analysis for the purposes of designating landscape protection zones commissioned by the General Directorate for Environmental Protection. 2017. Unpublished. otwiera się w nowej karcie
 58. The Act on Sharing Information about the Environment and its Protection, Public Participation in Environmental Protection, and Environmental Impact Assessments of 3 October 2008. Available online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 (accessed on 25 September 2008). otwiera się w nowej karcie
 59. The Act on Facilitating of the Preparation and Implementation of Housing and Accompanying Investments. Available online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001496 (accessed on 25 September 2018). otwiera się w nowej karcie
 60. Arnheim, R. Art and Visual Perception. The Psychology of Creative Eye. New Version, 50th ed.; University of California Press: Berkeley, CA, USA, 2004; ISBN 0-520-2483-8.
 61. Berleant, A. Aesthetics and Environment, 1st ed.; Temple University Press: Philadelphia, PA, USA, 1992; ISBN 1566393345.
 62. Carlson, A. Aesthetics and the Environment. The Appreciation of Nature, Art and Architecture, 4th ed.; Routledge: London, UK, 2002; ISBN 041530105X. otwiera się w nowej karcie
 63. Palang, H.; Fry, G. Landscape interfaces. In Landscape Interfaces: Cultural Heritage in Changing Landscape, 1st ed.; Palang, H., Fry, G., Eds.; Kluwer Academic Publishers: Dordrecht, The Netherlands, 2000; pp. 1-13, ISBN 1-4020-1437-6. otwiera się w nowej karcie
 64. Berleant, A. Living in the Landscape: Toward an Aesthetics of Environment, 1st ed.; University Press of Kansas: Lawrence, KS, USA, 1997; ISBN 0700608117.
 65. Ulrich, R.S. Aesthetic and affective response to natural environment. In Behavior and the Natural Environment, 1st ed.; Altman, I., Wohlwill, J.F., Eds.; Springer: Boston, MA, USA, 1983; pp. 85-125. ISBN 978-1-4613-3541-2. otwiera się w nowej karcie
 66. Lefebvre, H. The Production of Space, 1st ed.; Blackwell Publishing: Oxford, UK, 1991; ISBN 978-0-631-18177-4.
 67. Visual Chaos. MPGA 11. Available online: https://www.youtube.com/watch?v=JhG2e1BOyrA (accessed on 10 February 2018). otwiera się w nowej karcie
 68. Ode, A.; Tveit, M.S.; Fry, G. Capturing Landscape Visual Character Using Indicators: Touching Base with Landscape Aesthetic Theory. Landsc. Res. 2008, 33, 89-117. Available online: https://www.tandfonline.com/ doi/pdf/10.1080/01426390701773854?needAccess=true (accessed on 17 August 2018). [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 69. Simensen, T.; Halvorsen, R.; Eriksad, L. Methods for landscape characterisation and mapping: A systematic review. Land Use Policy 2008, 75, 557-569. Available online: https://www.sciencedirect.com/science/articl e/pii/S0264837717314072?via%3Dihub (accessed on 17 August 2018). [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 70. Balon, J.; Jodłowski, M. (Eds.) The Landscape Ecology-Research and Usage Aspects; otwiera się w nowej karcie
 71. Myga-Piątek, U.; Chmielewski, T.J.; Solon, J. The Role of Characteristic Features, Landmarks and Determinants in Classification and Audit of the Current Landscapes (Rola Cech Charakterystycznych, Wyróżników i Wyznaczników Krajobrazu w Klasyfikacji i Audycie Krajobrazów Aktualnych). Probl. Landsc. Ecol. 2015, 40, 177-185. Available online: https://www.researchgate.net/publication/292655966 (accessed on 1 August 2018).
 72. Chmielewski, T.J.; Butler, A.; Kułak, A.; Chmielewski, S.Z. Landscape's physiognomic structure: Conceptual development and practical applications. Landsc. Res. 2018, 43, 410-427, Pre-Print Version Published in April 2017. Available online: https://www.researchgate.net/publication/316445637_Landscape\T1\text quoterights_physiognomic_structure_conceptual_development_and_practical_applications (accessed on 17 August 2018). [CrossRef] otwiera się w nowej karcie
 73. Niedźwiecka-Filipiak, I. Walory Miejscowości-Tworzywem Sieci Najciekawszych wsi, 1st ed.; Marshal Office of Opole Voivodeship: Opole, Poland, 2015; ISBN 978-983-64950-68-1.
 74. The Concept of the Spatial Development of the Country until 2030. Resolution No. 239 of the Council of Ministers of December 13, 2011 Regarding the Adoption of the National Spatial Development Concept 2030. Available online: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20120000252 (accessed on 21 March 2017). otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi