Time dependent slurry viscosity of finegrained silicon dioxide particles.Second International Conference on Engineering Rheology ICER 2003. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Time dependent slurry viscosity of finegrained silicon dioxide particles.Second International Conference on Engineering Rheology ICER 2003.

Abstrakt

Cząstki dwutlenku krzemu otrzymywano w wyniku reakcji chemicznej krzemianu sodowego z gazowym dwutlenkiem węgla. Krzemian sodowy był rozpuszczony w wodnym roztworze glikolu trójetylenowego. Dwutlenek węgla wprowadzano do strefy wznoszenia reaktora airlift z wewnętrzną cyrkulacją. Obserwowano położenie maksimów na krzywych zależności lepkości zawiesiny reakcyjnej od czasu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Applied Mechanics and Engineering nr 8, strony 259 - 264,
ISSN: 1734-4492
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Konopacka-Łyskawa D.: Time dependent slurry viscosity of finegrained silicon dioxide particles.Second International Conference on Engineering Rheology ICER 2003.// International Journal of Applied Mechanics and Engineering. -Vol. 8., (2003), s.259-264
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi