Time-varied-gain correction for digital echosounders. W: [CD-ROM] Forum A-custicum Sevilla 2002. 3rd European Congres on Acoustics. XXXIII Spanish Congress on Acoustics - TECNIACUSTICA 2002. European and Japanese Symposium on Acoustics. Sevilla, Spain 16-20 September 2002. Madrid: Sociedad Espano- la de Acustica**2002 vol. 33, [6 s.] 6 rys. bibliogr. 2 poz. ISBN: 84-87985-06-8 Special Issue of the Journal Revista de Acustica, vol.XXXIII, ano 2002. Korekcja zasięgowej regulacji wzmocnienia dla echosond cyfrowych. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Time-varied-gain correction for digital echosounders. W: [CD-ROM] Forum A-custicum Sevilla 2002. 3rd European Congres on Acoustics. XXXIII Spanish Congress on Acoustics - TECNIACUSTICA 2002. European and Japanese Symposium on Acoustics. Sevilla, Spain 16-20 September 2002. Madrid: Sociedad Espano- la de Acustica**2002 vol. 33, [6 s.] 6 rys. bibliogr. 2 poz. ISBN: 84-87985-06-8 Special Issue of the Journal Revista de Acustica, vol.XXXIII, ano 2002. Korekcja zasięgowej regulacji wzmocnienia dla echosond cyfrowych.

Abstrakt

W pracy przedstawiono modyfikację statystycznej metody EMS stosowanej w za-gadnieniach odwrotnych, polegającą na iteracyjnym rozwiązaniu równania Fred-holma. Pokazano jej zastosowanie do pośredniej estymacji siły celu ryb sto-sowanej dla danych pozyskanych przez hydrakustyczne systemy jednowiązkowewykorzystywane w przeszukiwaniach akustycznych. Wyniki porównano z rezulta-tami uzyskanymi technikami dekompozycji SVD.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi