Tire/road noise - generation, measurement, and abatement - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tire/road noise - generation, measurement, and abatement

Abstrakt

Podano określenia i definicje dotyczące hałasu opon samochodowych. Omówiono mechanizmy generowania tego hałasu oraz zasady modelowania. Przedstawiono metody pomiaru hałasu opon oraz stosowane systemy pomiarowe. Podano normy dotyczące hałasu opon. Omówiono wpływ opony i nawierzchni na hałas generowany przez toczące się koło ogumione. Zaprezentowano koła kompozytowe oraz opony z bieżnikiem poroelastycznym generujące niski poziom hałasu. Podano zasady projektowania ''cichych'' nawierzchni drogowych i opisano przykładowe nawierzchnie tego typu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Handbook of noise and vibration control strony 1054 - 1071
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Sandberg U., Ejsmont J.: Tire/road noise - generation, measurement, and abatement// Handbook of noise and vibration control/ ed. ed. Malcolm J. Crocker. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007, s.1054-1071
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 110 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi