Toksyczność - parametr sumaryczny do oceny obciążenia danego elementu środowiska przez ksenobityki - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Toksyczność - parametr sumaryczny do oceny obciążenia danego elementu środowiska przez ksenobityki

Abstrakt

Wyemitowane zanieczyszczenia pochodzenia antropogenicznego przedostają się do poszczególnych elementów środowiska, gdzie mogą negatywnie oddziaływać na organizmy zwierzęce i roślinne. Systematyczny monitoring stopnia zanieczyszczenia środowiska powiązany z szybkim systemem reagowania wydaje się jednym z lepszych rozwiązań kwestii kontroli jakości środowiska. Jednak klasyczne metody instrumentalnej analizy próbek środowiskowych nie zawsze są środowiskowo przyjazne za to często są kosztowne oraz charakteryzują się potrzebą użycia toksycznych rozpuszczalników, dodatkowo nie zawsze istnieje konieczność i możliwość oznaczenia wszystkich składników badanej próbki. Z tej przyczyny wydaje się być zasadnym wykorzystanie testów toksykologicznych, jako parametru sumarycznego do określenia stanu danego elementu środowiska. Nowoczesne techniki bioanalityczne umożliwiają uzyskanie ilościowych i jakościowych informacji o badanej próbce środowiskowej, nie wyklucza to jednak zastosowania technik instrumentalnych, dlatego najwydajniejszym rozwiązaniem byłoby połączenie danych uzyskanych z obu źródeł, celem uzyskania pełniejszej informacji o stanie środowiska.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Analityka: Nauka i Praktyka strony 54 - 58,
ISSN: 1509-4650
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Wieczerzak M., Kudłak B., Namieśnik J.: Toksyczność - parametr sumaryczny do oceny obciążenia danego elementu środowiska przez ksenobityki// Analityka: Nauka i Praktyka. -., nr. 4 (2017), s.54-58
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi