Topologiczna analiza ontologii opartych na logiceopisowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Topologiczna analiza ontologii opartych na logiceopisowej

Abstrakt

Rozwój Internetu i technologii internetowych powoduje rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane metody zarządzania informacją. Niniejszy rozdział opisuje nową metodę reprezentacji wiedzy oraz zestaw algorytmów wykorzystujących tę reprezentację, nazwane wspólnie podejściem kartograficznym. Podejście to bazuje na logice opisowej, zdobywającej ostatnio coraz większą popularność, dzięki zastosowaniu w ramach inicjatywy Semantic Web. Przytoczono wyniki testów porównujących prototypowy system wykorzystujący podejście kartograficzne z innymi dostępnymi systemami zarządzania wiedzą opartymi na logice opisowej. Przeprowadzono dyskusję zakresu stosowalności opracowanych metod wraz z wyzwaniami dotyczącymi dalszego ich rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Goczyła K., Waloszek W.: Topologiczna analiza ontologii opartych na logiceopisowej// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi