Toward fuzzy model of Internet mortgage market: concepts and initial assumptions - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Toward fuzzy model of Internet mortgage market: concepts and initial assumptions

Abstrakt

Przedstawiono koncepcję modelu opartego na matematyce rozmytej w zastosowaniu do opisu funkcjonowania rynku internetowych pożyczek banmkowych

Słowa kluczowe

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information systems architecture and technology : IT technologies in knowledge oriented management process strony 85 - 94
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Orłowski A., Szczerbicki E.: Toward fuzzy model of Internet mortgage market: concepts and initial assumptions// Information systems architecture and technology : IT technologies in knowledge oriented management process/ ed. editors: Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009, s.85-94
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Meta Tagi