Toward smart decision support system for martgage market - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Toward smart decision support system for martgage market

Abstrakt

Zaproponowano rozmyty model inteligentnego wspomagania podejmowania decyzji na rynku kredytowym w Polsce.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
SYSTEMS SCIENCE nr 36, strony 34 - 40,
ISSN: 0137-1223
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Orłowski A., Szczerbicki E.: Toward smart decision support system for martgage market// SYSTEMS SCIENCE. -Vol. 36., nr. Nr 1 (2010), s.34-40
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Meta Tagi