Towards a software platform for experience administration: Decisional DNA Manager - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Towards a software platform for experience administration: Decisional DNA Manager

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information Systems Architecture and Technology, IT Models in Management Process strony 19 - 29
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sanin C., Mancilla-Amaya L., Haoxi Z., Szczerbicki E.: Towards a software platform for experience administration: Decisional DNA Manager// Information Systems Architecture and Technology, IT Models in Management Process/ ed. eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek. Wroclaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, s.19-29
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Meta Tagi