Towards Methodology for User Experience Measurement in On-line Services - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Towards Methodology for User Experience Measurement in On-line Services

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badań, których celem była identyfikacja czynników kształcących jakość postrzeganą wybranych usług on-line udostępnianych przez Internet oraz ocena wpływu czynników kształtujących lojalność ich użytkowników. Badania wykazały, że czynnikami najbardziej istotnymi są: ''atrakcyjna cena'', następnie ''poczucie bezpieczeństwa'' oraz ''wyczerpująca informacja'', a w dalszej kolejności ''wygoda'' korzystania z usługi w kategoriach czasu oraz wysiłku. Pokazując znaczenie pozatechnologicznych czynników kształtujących zachowania użytkownika, artykuł ten formułuje postulaty dotyczące dalszego rozwoju metodologii badania jakości usług on-line, wykraczającej poza tradycyjne rozumianą użyteczność usługowego serwisu WWW.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU strony 244 - 254,
ISSN: 1899-3192
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sikorski M., Garnik I.: Towards Methodology for User Experience Measurement in On-line Services// PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. -., nr. Nr 147 (2010), s.244-254
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi