Toxoplasma gondii: Chimeric Dr fimbriae as a recombinant vaccine against toxoplasmosis - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Toxoplasma gondii: Chimeric Dr fimbriae as a recombinant vaccine against toxoplasmosis

Abstrakt

W publikacji przedstawiono protekcyjne i immunogenne właściowści chimerycznych fimbrii typu Dr zawierających sekwencje epitopowe antygenów SAG1, MAG1 oraz GRA1 Toxoplasma gondii. Uzyskane wyniki porównano z właściwościami immunogennymi antygenowych białek rekombinantowych oraz poliwalentnego antygenu natywnego. Antygeny rekombinantowe indukują silną odpowiedź immunologiczną i w 89% zapobiegają formowaniu się cyst w mózgu myszy. Jednak otrzymane obiecujące rezultaty powinny być potwierdzone w dalszych badaniach na zwierzętach z wykorzystaniem innych adjuwantów.

Cytowania

  • 1 7

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 1 9

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EXPERIMENTAL PARASITOLOGY nr 118, strony 266 - 270,
ISSN: 0014-4894
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gatkowska J., Gąsior A., Kur J., Długońska H.: Toxoplasma gondii: Chimeric Dr fimbriae as a recombinant vaccine against toxoplasmosis// EXPERIMENTAL PARASITOLOGY. -Vol. 118., nr. nr 2 (2008), s.266-270
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.exppara.2007.07.003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi