Toxoplasma gondii: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay using different fragments of recombinant microneme protein 1 (MIC1) for detection of immunoglobulin G antibodies - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Toxoplasma gondii: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay using different fragments of recombinant microneme protein 1 (MIC1) for detection of immunoglobulin G antibodies

Abstrakt

Trzy rekombinantowe fragmenty białka antygenowego MIC1 Toxoplasma gondii (r-MIC1ex2, r-MIC1ex34 i r-MIC1) zostały wyprodukowane jako białka fuzyjne (zawierające dwie domeny oligohistydynowe na N- i C-końcu) w komórkach bakteryjnych Escherichia coli. Homogenne preparaty antygenów rekombinantowych otrzymane z zastosowaniem jednoetapowego oczyszczania metodą chromatografii metalopowinowactwa, wykorzystano następnie do immunoidentyfikacji specyficznych przeciwciał anty-T. gondii zawartych w surowicach pacjentów chorych na toksoplazmozę. W wykonanych testach ELISA zastosowano pulę 98 surowic pobranych od pacjentów seropozytywnych (przechodzących różne fazy choroby: wczesną i przewlekłą) oraz jako kontrolę, pulę 24 prób surowic pochodzących do pacjentów zdrowych. Nie zaobserwowano różnicy w reaktywność trzech fragmentów antygenu MIC1 z pulą surowic otrzymaną od osób z wczesną toksoplazmozą (96,1% - dla białka r-MIC1ex2 oraz 100% zarówno dla białka r-MIC1ex34 i r-MIC1). Różnice w reaktywności obserwowano natomiast w przypadku zastosowania puli surowic pobranych od osób z chroniczną toksoplazmozą (75% dla białka r-MIC1ex2, 52,7% dla r-MIC1ex34 i 36,1% dla r-MIC1). Wyniki te wskazują, iż silny rejon antygenowy w białku MIC1 jest kodowany przez egzon drugi genu mic1. Z tego powodu białko rekombinatowe r-MIC1ex2 ma największą przydatność immunodiagnostyczną. Ponadto, zastosowanie tego antygenu w mieszance z dwoma innymi białkami T. gondii (MAG1 i MIC3) powodowało wzrost czułości testu ELISA z 75% do 88,9%.

Cytowania

  • 3 3

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3 6

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
EXPERIMENTAL PARASITOLOGY nr 119, strony 1 - 6,
ISSN: 0014-4894
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Holec-Gąsior L., Gąsior A., Brillowska-Dąbrowska A., Kur J.: Toxoplasma gondii: Enzyme-Linked Immunosorbent Assay using different fragments of recombinant microneme protein 1 (MIC1) for detection of immunoglobulin G antibodies// EXPERIMENTAL PARASITOLOGY. -Vol. 119., nr. iss. 1 (2008), s.1-6
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.exppara.2007.12.002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 122 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi