Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study.

Abstrakt

Przedstawiono i porównano algorytmy rozproszone wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu źródeł. Rozważono przypadek, w którym dane dotyczące pozycji obiektów są zakłócone przez dodatkowe fałszywe wykrycia niezwiązane z obserwowanymi obiektami. Algorytmy rozproszone i centralne to dwie podstawowe klasy algorytmów służące do wyznaczania trajektorii obiektów dynamicznych na podstawie danych z wielu czujników. W algorytmach centralnych do systemu przysyłane są nieprzetworzone pomiary pochodzące ze wszystkich czujników. Algorytmy te są teoretycznie optymalne, ale w praktyce ich implementacja może być niemożliwa (ograniczona moc obliczeniowa procesora przetwarzającego oraz przepustowość kanałów transmisyjnych). Ograniczenia te w mniejszym stopniu dotyczą algorytmów rozproszonych, w których do ośrodka centralnego wyznaczającego trajektorie obiektów nie przesyła się pomiarów, a tylko informację (trajektorię lokalną) przetworzoną przez systemy lokalne, wykorzystując wyłącznie dane pochodzące ze skojarzonego z nim czujnika. W pracy przebadano trzy rozproszone algorytmy wyznaczania trajektorii obiektów na podstawie wielu źródeł danych: tworzenie trajektorii centralnej na podstawie trajektorii lokalnych, aktualizacja trajektorii centralnej przy użyciu danych o trajektoriach lokalnych oraz aktualizacja trajektorii centralnej przy użyciu tzw. równoważnego pomiaru. Wyniki symulacji dla przedstawionych algorytmów porównano z teoretycznie optymalnym algorytmem centralnym oraz z algorytmem wyznaczania trajektorii na podstawie jednego źródła danych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2004
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Domżalski M.: Track-to-track fusion in tracking of multiple targets in clutter - a comparative study.// / : , 2004,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 83 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi