Transcendentalna dedukcja eteru. Opus postumum Kanta a problem filozofii przyrody. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transcendentalna dedukcja eteru. Opus postumum Kanta a problem filozofii przyrody.

Abstrakt

W artykule przedstawiono, w horyzoncie rozwoju całej krytycznej kantowskiej filozofii przyrody, hipotezę eteru i transcendentalną dedukcję eteru, zawarte w opus postumum I. Kanta. Szczególną uwagę zwrócono na problem przejścia od apriorycznych, metafizycznych podstaw przyrodoznawstwa do fizyki, a także na wyłaniające się w związku z tym zasadnicze sprzeczności tez ''późnego'' Kanta w stosunku do krytyki czystego rozumu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia nr 589, strony 85 - 99,
ISSN: 1232-860X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Transcendentalna dedukcja eteru. Opus postumum Kanta a problem filozofii przyrody. // Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia. -Vol. 589., nr. 7 (2003), s.85-99
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi