Transformacja gospodarek państw nadbałtyckich z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja gospodarek państw nadbałtyckich z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej

Abstrakt

Rezultaty transformacji gospodarczej Litwy, Łotwy i Estonii osiągnięte w okresie przedakcesyjnym stworzyły podstawy dalszych przemian i budowy pozycji w UE. Republiki bałtyckie w pierwszych trzech latach członkostwa w Unii Europejskiej na tle pozostałych państw utrzymały ogólny trend wzrostowy w gospodarce. W wyniku przegrzania gospodarki, pogarszającej się koniunktury światowej i globalnego kryzysu finansowego recesja za pośrednictwem sieci gospodarczych współzależności międzynarodowych dotknęła w pierwszej kolejności Łotwę. Estonia zaś i Litwa znajdują się w przedsionku kryzysu, który prawdopodobnie w pieszej kolejności wchłonie Litwę z uwagi na odmienne, międzynarodowe powiązania gospodarcze i sytuację wewnętrzną. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania czy w zmieniających się globalnych oraz wewnętrznych uwarunkowaniach osiągnięcia transformacji gospodarczej republik bałtyckich stanowią stabilną podstawę długofalowego rozwoju oraz jaką osiągnął pozycję ekonomiczną w Unii Europejskiej po kryzysie?

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Transformacja w nowych krajach Unii Europejskiej strony 13 - 20
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Borucińska I.: Transformacja gospodarek państw nadbałtyckich z perspektywy członkostwa w Unii Europejskiej// Transformacja w nowych krajach Unii Europejskiej/ ed. ed. Krystyna Gomółka Elbląg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2009, s.13-20
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi