Transformacja systemów bankowych w wybranych krajach bałtyckich - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja systemów bankowych w wybranych krajach bałtyckich

Abstrakt

Celem monografii jest ocena zmian zachodzących w systemach bankowych wybranych krajów bałtyckich w okresie transformacji systemowej. Scharakteryzowano w niej systemy bankowe na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz makro i mikrootoczenie banków od lat 90. XX wieku aż do 2014 roku. Przedstawiono w niej sytuację ekonomiczno-finansową państw bałtyckich na początku okresu transformacji koncentrując się na genezie zachodzącego w tych krajach procesu transformacji systemowej. Omówiono istotę i rodzaje systemu bankowego w gospodarce planowanej i w gospodarce rynkowej oraz rolę tego systemu dla funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Następnie skoncentrowano się na omówieniu najważniejszych tendencji mających wpływ na kształt systemów bankowych, do których zaliczono ich liberalizację, prywatyzację i konsolidację. Przedstawiono również w jaki sposób zmiany zachodzące w systemie bankowym ocenione zostały przez wybrane światowe instytucje finansowe. Przedstawiono także podstawowe instytucje, które funkcjonują w systemach bankowych krajów bałtyckich oraz sprawują nad nimi nadzór. Analiza i ocena procesów zachodzących w okresie transformacji ustrojowej i gospodarczej w badanych podmiotach i ich otoczeniu pozwoliła określić przekształcenia zachodzące w systemie bankowym Litwy, Łotwy i Estonii.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Golawska-Witkowska G., Mazurek-Krasodomska E., Rzeczycka A.: Transformacja systemów bankowych w wybranych krajach bałtyckich. Gdańsk: Zakład Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2015.169 s. ISBN 978-83-62197-33-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi