Transformacja w republikach nadbałtyckich: Litwa, Łotwa i Estonia (w opinii studentów Politechniki Gdańskiej) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja w republikach nadbałtyckich: Litwa, Łotwa i Estonia (w opinii studentów Politechniki Gdańskiej)

Abstrakt

Artykuł powstał na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych przez autorki wśród studentów Politechniki Gdańskiej od 1 października do 30 listopada 2008r. Celem artykułu jest ukazanie postrzegania przez studentów transformacji w sferze politycznej gospodarczej i społeczno-kulturowej. Badania wykazały, iż opinia studentów o transformacji Litwy, Łotwy i Estonii jest w niewielkim stopniu zróżnicowana. Widoczna jest tendencja do uśredniania ocen we wszystkich aspektach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny strony 241 - 263
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gomółka K., Borucińska I.: Transformacja w republikach nadbałtyckich: Litwa, Łotwa i Estonia (w opinii studentów Politechniki Gdańskiej)// Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar polityczny/ ed. eds. Henryk Chałupczak, Marek Pitraś, Piotr Tosiek. Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła, 2010, s.241-263
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi