Transformacja zdegradowanych przestrzeni otwartych w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym (studia przypadku pogranicza Oliwy i Sopotu) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja zdegradowanych przestrzeni otwartych w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym (studia przypadku pogranicza Oliwy i Sopotu)

Abstrakt

Przestrzenie otwarte, ważne elementy struktury metropolii, zaprezentowano na przykładzie Oliwy, części Gdańska i przylegającego do niej fragmentu Sopotu. Scharakteryzowano cechy i potencjał metropolitalny tego obszaru, poszczegółnych jego przestrzeni otwartych, proces przekształceń, sformułowano schemat procesu przekształceń, w tym działań planistycznych, przedstawiono wnioski do paradygmatu przekształceń oraz rekomendacje do projektowania, planowania i realizacji.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Pankau F.: Transformacja zdegradowanych przestrzeni otwartych w Trójmiejskim Obszarze Metropolitalnym (studia przypadku pogranicza Oliwy i Sopotu)// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi