Transformacja zdekapitalizowanej przestrzeni poprzemysłowej - genius loci - żródło nowych struktur funkcjonalno-przestrzennych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transformacja zdekapitalizowanej przestrzeni poprzemysłowej - genius loci - żródło nowych struktur funkcjonalno-przestrzennych

Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane przykłady europejskich rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zachowujacych stare struktury i wprowadzajace nowe funkcje do starej formy.Przedstawiono również projekt adaptacji starego zespołu młynowego w Pelplinie na funkcję hotelowo-gastronomiczną. Nowa funkcja w starej formie stwarza możliwości kreowania nowych wartości funkcjonalno-przestrzennych.Unikalność efektów rewitalizacji polega na powstawaniu architektury wielowarstwowej, w której przeszłość przenika się ze współczesnością, generując tym samym nieznaną do tej pory nową jakość architektoniczną.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN nr T. 2, strony 127 - 138,
ISSN: 1895-3980
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Gawdzik M.: Transformacja zdekapitalizowanej przestrzeni poprzemysłowej - genius loci - żródło nowych struktur funkcjonalno-przestrzennych// TEKA KOMISJI ARCHITEKTURY, URBANISTYKI I STUDIÓW KRAJOBRAZOWYCH PAN. -Vol. T. 2., (2006), s.127-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi