Transport and speciation of PAHs and PCBs in a river ecosystem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transport and speciation of PAHs and PCBs in a river ecosystem

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki oznaczania polichlorowanych bifenyli i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wodzie i osadzie dennym pochodzącym z Odry. Uzyskane rezultaty dotyczące specjacji sugerują, że: polichlorowane bifenyle są adsorbowane słabiej na zawiesinie i ich transport w środowisku rzecznym odbywa się zarówno na zawiesinie, jak i w fazie rozpuszczonej; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są silnie adsorbowane na zawiesinie i ich transport w środowisku wodnym odbywa się głównie z zawiesiną; akumulacja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadzie dennym jest znacznie wyższa niż polichlorowanych bifenyli.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES nr 12, strony 105 - 110,
ISSN: 1230-1485
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wolska L., Galer K., Namieśnik J.: Transport and speciation of PAHs and PCBs in a river ecosystem// POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES. -Vol. 12., nr. 1 (2003), s.105-110
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 36 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi