Transport nośników ładunku przez heterozłącze organicznych materiałów o różnych stałych dielektrycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transport nośników ładunku przez heterozłącze organicznych materiałów o różnych stałych dielektrycznych

Abstrakt

Komunikat przedstawia teoretyczny model przepływu prądu elektrycznego przez heterozłącze dwóch izolatorów o różnych stałych dielektrycznych. Rozpatrywany jest wpływ oddziaływań zwierciadlanych na położenie poziomów energetycznych w izolatorach oraz na wysokość bariery potencjału pojawiającej się na ich złączu. Na tej podstawie określony został wpływ sił zwierciadlanych na transport nośników ładunku przez taki układ. Analiza wyników pozwala twierdzić. że różnica stałych dielektrycznych materiałów tworzących złącze może znacząco wpływać na własności elektryczne złącza.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 331 - 336
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Makowska M.: Transport nośników ładunku przez heterozłącze organicznych materiałów o różnych stałych dielektrycznych// Wspólczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. ed. Włodzimierz Przybylski. Gdańsk: Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska, 2010, s.331-336
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi