Transport wibracyjny surowca biologicznego w procesie suszenia. W: Projek-towanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Dynam. Masz.AGH**2003 s. 111-116, 4 rys. bibliogr. 6 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transport wibracyjny surowca biologicznego w procesie suszenia. W: Projek-towanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa pod red. T. Uhla. Kraków: Kated. Robotyki i Dynam. Masz.AGH**2003 s. 111-116, 4 rys. bibliogr. 6 poz.

Abstrakt

Przedstawiono zagadnienie transportu wibracyjnego surowca biologicznego wprocesie suszenia oraz propozycje rozwiązania technicznego umożliwiającego zastosowanie tego sposobu transportu w urządzeniach produkcyjnych. W rozwią-zaniu tym zastosowano układy kinematyczne sterowane mikroprocesorowo umożli-wiające utrzymanie właściwych parametrów procesu w układzie sterowania w pę-tli sprzężenia zwrotnego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 7 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi