Transzendentalphilosophie als Geltungsreflexion? Zur Philosophie Heinrich Rickerts - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Transzendentalphilosophie als Geltungsreflexion? Zur Philosophie Heinrich Rickerts

Abstrakt

Filozofie transcendentalną utożsamia się z refleksją o ważności, ale przecież od czasu słynnej debaty między Adolfem Trendelenburgiem i Kuno Fischerem rozwój refleksji transcendentalnej poszedł w dwu kierunkach. W szkole badeńskiej aprioryczna siła transcendentalnego podmiotu przeciwstawia się sferze przedmiotowej redukowanej do czystej faktyczności. Wartość i obiektywizacja poznania jest zasługą transcendentalnej świadomości - filozofia taka staje się refleksją o ważności. Drugi nurt refleksji transcendentalnej prezentuje Alois Riehl, szkoła marburska i fenomenologia Husserla. Transcendentalna filozofia staje się tu filozofią transcendentalnie rozumianej świadomości, gdzie świadomośc staje się miejscem w obrębie którego konstytuuje się i podmiot i przedmiot. Świt staje się tutaj światem intersubiektywnie ukonstytuowanych sensów, noematyczną jednością. Filozofia taka nie ma charakteru refleksji o ważności a staje się ontologią. artykuł podważa w ogóle charakter refleksji Heinricha Rickerta jako transcendentalej, mimo że uważa się powszechnie, że to on i jego szkoła wypracowała model filozofii jako refleksji o ważności. Filozofia transcendentalna jest u niego rodzajem procedury, która ma już na gruncie wcześniej wypracowanej teorii zapewnić poznaniu obiektywność, a nie jak u Husserla i w szkole marburskiej, gdzie filozofia transcendentalna jest uniwersalną metodą filozofii samej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej nr 59, strony 211 - 229,
ISSN: 0066-6874
Język:
niemiecki
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Lisak A.: Transzendentalphilosophie als Geltungsreflexion? Zur Philosophie Heinrich Rickerts// Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej. -Vol. 59., (2014), s.211-229
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 25 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi