Tri(mesityloxy)silanethiol - The First Structurally CharacterizedOrganoxysilanethiol (Contributions to the Chemistry of Silicon-SulfurCompounds. 77 [1]) - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tri(mesityloxy)silanethiol - The First Structurally CharacterizedOrganoxysilanethiol (Contributions to the Chemistry of Silicon-SulfurCompounds. 77 [1])

Abstrakt

Tri(mezytyloksy)silanotiol (TMST) wyizolowano jako jedyny produkt reakcji pomiędzy disiarczkiem krzemu a 2,4,6-trimetylofenolem. TMSTkrystalizuje w układzie trójskośnym. Dobra jakość kryształów pozwoliła na udokładnienie grupy SH bez narzuconych więzów. Długość wiązania S-H określono na 1,29(4) ang., a kąt Si-S-H na 95,4(17) deg. Cząsteczki TMST nie tworzą wiązań wodorowych w kryształach.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE nr 636, strony 685 - 687,
ISSN: 0044-2313
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Marynowski W., Klucznik T., Kazimierczuk K., Dołęga A., Wojnowski W.: Tri(mesityloxy)silanethiol - The First Structurally CharacterizedOrganoxysilanethiol (Contributions to the Chemistry of Silicon-SulfurCompounds. 77 [1])// ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE. -Vol. 636, nr. iss. 5 (2010), s.685-687
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi