Tri-tert-butoksysilanotiolanowe kompleksy cynku(II), kadmu(II) i kobaltu(II) jako modele koordynacji jonu cynku w miejscu aktywnym dehydrogenazy alkoholowej i niektórych innych enzymów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tri-tert-butoksysilanotiolanowe kompleksy cynku(II), kadmu(II) i kobaltu(II) jako modele koordynacji jonu cynku w miejscu aktywnym dehydrogenazy alkoholowej i niektórych innych enzymów

Abstrakt

Dehydrogenaza alkoholowa (ADH) katalizuje odwracalne utlenienie alkoholi do aldehydów przy użyciu NAD+ co można podsumować równaniem:R1R2CHOH + NAD+ = R1R2CO + NADH + H+. Geometria koordynacyjna cynku w miejscu aktywnym ADH opisywana jest na ogół jako tetraedryczna jednak istnieją również przesłanki wskazujące na poszerzanie sfery koordynacyjnej metalu w cyklu katalitycznym do LK=5. W pracy przeglądowej opisano badania nad syntetycznymi, małocząsteczkowymi analogami centrum aktywnego ADH z użyciem tri-tert-butoksysilanotiolu jako liganda tiolanowego zastępującego cysteinę. Słowa kluczowe: cynk; kadm; kobalt; kompleksy silanotiolanowe; struktura krystaliczna; spektroskopia NMR; spektroskopia Uv-Vis

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wiadomości Chemiczne strony 389 - 411,
ISSN: 0043-5104
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Dołęga A.: Tri-tert-butoksysilanotiolanowe kompleksy cynku(II), kadmu(II) i kobaltu(II) jako modele koordynacji jonu cynku w miejscu aktywnym dehydrogenazy alkoholowej i niektórych innych enzymów// Wiadomości Chemiczne. -., nr. nr 5-6 (2010), s.389-411
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 32 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi