Triazoloacridone C-1305 abrogates the restriction checkpoint in cells lacking functional p53 and promotes their accumulation in the G2/M phase of the cell cycle - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Triazoloacridone C-1305 abrogates the restriction checkpoint in cells lacking functional p53 and promotes their accumulation in the G2/M phase of the cell cycle

Abstrakt

Triazoloakrydon C-1305, nowy inhibitor topoizomerazy II, wykazuje wysoką aktywość cytotoksyczną wobec komórek wielu typów nowotworów. Komórki mysie pozbawione genu PARP-1 wykazywały nadwrażliwość na działanie tego związku. W pracy testowaliśmy działanie związku wobec dwóch różnych komóek nowotworowych różniących się statusem p53: komórkami białaczki myelocytarnej HL-60 i raka sutka MCF-7. Wykazaliśmy, że inkubacja ze związkiem C-1305 prowadziła do zmniejszenia ilości komórek obu typów, które zdolne są do proliferacji. Jednak w przypadku komórek HL-60 efekt ten był znacznie wyższy. Badany związek wywoływał blok z progresji cyklu komórkowego w fazie G2/M co wykazaliśmy za pomocą analizy cytometrycznej zawartości DNA w komórkach oraz na podstawie zmian w profilu ekspresji białek. Nasze wyniki wskazują na zdolność badanego związku do przełamywania restrykcyjnego punktu kontrolnego w komórkach z niefunkcjonalnym p53 co prowadzi do śmierci komórek nowotworowych.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie indeksowanym TR Master Journal List
Opublikowano w:
Journal of Experimental Therapeutis and Oncology nr 9, strony 5 - 15,
ISSN: 1359-4117
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Mauer M., Komina O., Składanowski A., Wesierska-Gadek J.: Triazoloacridone C-1305 abrogates the restriction checkpoint in cells lacking functional p53 and promotes their accumulation in the G2/M phase of the cell cycle// Journal of Experimental Therapeutis and Oncology. -Vol. 9., nr. 1 (2011), s.5-15
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi