Tribologiczne warstwy powierzchniowe mangan-azot wytwarzane na stopach aluminium z krzemem - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tribologiczne warstwy powierzchniowe mangan-azot wytwarzane na stopach aluminium z krzemem

Abstrakt

Podano sposób wytwarzania warstw powierzchniowych złożonych z manganu i azotu na stopie AlSi10Cu2Mg1Ni stosowanym na tłoki silników spakinowych. Określono mikrostrukturę powierzchni i przekroju, skład fazowy oraz mikrotwardość wytworzonych warstw powierzchniowych. Przedstawiono właściwości tribologiczne warstw (Mn-N) oraz stopu AlSi10Cu2Mg1Ni w warunkach tarcia mieszanego z żeliwem szarym perlitycznym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Materiałowa nr R. 27, strony 532 - 535,
ISSN: 0208-6247
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Serbiński W.: Tribologiczne warstwy powierzchniowe mangan-azot wytwarzane na stopach aluminium z krzemem// Inżynieria Materiałowa. -Vol. R. 27., nr. nr 3 (2006), s.532-535
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi