Tribometr posuwisto-zwrotny ze stałą prędkością ślizgania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Tribometr posuwisto-zwrotny ze stałą prędkością ślizgania

Abstrakt

Skonstruowano urządzenie do badania tarcia ślizgowego w styku smarowanym lub technicznie suchym w ruchu prostoliniowym (posuwisto-zwrotnym), przy nastawnym poziomie wymuszeń, a także przy różnych sztywnościach układu prowadzącego próbkę bierną oraz układu zapewniającego docisk próbek. Przewidziano pomiar wartości wymuszeń, przemieszczenia próbki biernej (siły tarcia) oraz zużycie próbek. Przedstawiono przykładowe wyniki badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska strony 9 - 16,
ISSN: 1640-4572
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Druet K., Łubiński J., Grymek S.: Tribometr posuwisto-zwrotny ze stałą prędkością ślizgania// Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego / Politechnika Koszalińska. -., nr. 32 (2003), s.9-16
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi