Trihalometany (THM). W: Uboczne produkty dezynfekcji wody. Pr. zbior. podkier. J. Dojlido. Warszawa: Pol. Zrzeszenie Inż. Tech. Sanitarnych, Wyższa Szk. Ekol. Zarządz. w W-wie**2002 s. 19-56, 6 rys. 7 tab. bibliogr. 48 poz Monografie. Seria: Wodociągi i Kanalizacja, nr 9. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Trihalometany (THM). W: Uboczne produkty dezynfekcji wody. Pr. zbior. podkier. J. Dojlido. Warszawa: Pol. Zrzeszenie Inż. Tech. Sanitarnych, Wyższa Szk. Ekol. Zarządz. w W-wie**2002 s. 19-56, 6 rys. 7 tab. bibliogr. 48 poz Monografie. Seria: Wodociągi i Kanalizacja, nr 9.

Abstrakt

Opisano powstawanie trohalometanów w trakcie chlorowania wody do picia orazdwie metody ich oznaczania z wykorzystaniem ekstrakcji ciecz-ciecz i ozna-czaniem techniką GC-ECD oraz metodą bezpośredniego dozowania próbki wody dokapilarnej kolumny chromatograficznej połączonej z detektorem wychwytu elek-tronów (DAI-GC-ECD).

Edward Zbieć, Jan Dojlido, Marek Biziuk. (2002). Trihalometany (THM). W: Uboczne produkty dezynfekcji wody. Pr. zbior. podkier. J. Dojlido. Warszawa: Pol. Zrzeszenie Inż. Tech. Sanitarnych, Wyższa Szk. Ekol. Zarządz. w W-wie**2002 s. 19-56, 6 rys. 7 tab. bibliogr. 48 poz Monografie. Seria: Wodociągi i Kanalizacja, nr 9., -.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002

wyświetlono 0 razy

Meta Tagi